Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται για τις Βασικές Έννοιες της Νέας ΚΑΠ καθώς επίσης και για τις οδηγίες της σωστής υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας , 

αναβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης , λόγω φόρτου εργασίας.