Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 Εικόνα_θερμικών_καμερών_1  Εικόνα_θερμικών_καμερών_2

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από σήμερα, 14/10/2020, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύστημα θερμομέτρησης με τη χρήση θερμικών καμερών.

Το σύστημα, κρίθηκε αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή του «Ειδικού Σχέδιου Επιχειρησιακής Συνέχειας λόγω πανδημίας COVID19» το οποίο συνέταξε και εφαρμόζει ο Οργανισμός για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής του συνέχειας.

Η ελεγχόμενη πρόσβαση στον Οργανισμό με τη χρήση των θερμικών καμερών, δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας τόσο στους υπαλλήλους του όσο και στους προσερχόμενους σε αυτόν πολίτες, καθώς προσδιορίζονται άμεσα όσοι εμφανίζουν υψηλή θερμοκρασία σώματος, η οποία αποτελεί σύμπτωμα του κορωνοϊού και η πρόσβασή τους αποτρέπεται.

Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού αλλά και τη συνεχή προμήθεια του Οργανισμού με τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα (μάσκες, απολυμαντικά), η Διοίκηση του Οργανισμού μεριμνά για την προστασία των υπαλλήλων και των επισκεπτών του.

Η πιστή τήρηση όλων των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19 καθώς και η αποτελεσματική εργασία των υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω της τηλεργασίας, όταν αυτή απαιτείται, έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού.

                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

  

                                                                                                                                                              Δρ. Γρηγόριος Βάρρας

 

Επιστροφή στην κορυφή