Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 01-03-2021 αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. 13638/01-03-2021 Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. (pdf13638/01-03-2021 Εγκύκλιος)

Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.