Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να συμμετέχω σε πρόγραμμα/Μέτρο της Αγροτικής Ανάπτυξης?

Για τη συμμετοχή στα Μέτρα της Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι πλέον απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ

#18

Επιστροφή στην κορυφή