Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Πότε θα πληρωθώ για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτροφία, Μείωση Νιτρορρύπανσης, Σπάνιες Φυλές κλπ);

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ζητήσετε τον αριθμό παρτίδας.

Με τον αριθμό παρτίδας θα μπορέσει ο αρμόδιος υπάλληλος να σας ενημερώσει για την πορεία της πληρωμής σας.

 

Επιστροφή στην κορυφή