Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, μπορώ να τα επιστρέψω σε δόσεις;

Μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα σε δόσεις, όταν υπάρχει ταμειακή βεβαίωση στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται οι οφειλές κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων).

 

#23

Επιστροφή στην κορυφή