Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποια οίνοι θεωρούνται επιλέξιμοι στα προγράμματα προώθησης-προβολής οίνων σε τρίτες χώρες;

Επιλέξιμοι οίνοι θεωρούνται αυτοί με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή/και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ή/και με αναγραφή της ποικιλίας αμπέλου (Ποικιλιακοί οίνοι), εφόσον:

  1. προορίζονται για άμεση κατανάλωση, υπάρχουν για αυτά ευκαιρίες εξαγωγής ή δυνητικές νέες εμπορικές διέξοδοι στις στοχευόμενες τρίτες χώρες και εμφανίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία,
  2. η προέλευσή τους υποδεικνύεται στο πλαίσιο μιας εργασίας ενημέρωσης ή προώθησης, στην περίπτωση οίνου με γεωγραφική ένδειξη,
  3. η χρηματοδοτούμενη εργασία καθορίζεται σαφώς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη, της εργασίας εμπορίας και του εκτιμώμενου κόστους.

Επιστροφή στην κορυφή