Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποιες δαπάνες επιλέξιμες θεωρούνται για κοινοτική χρηματοδότηση;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στις παρακάτω δράσεις:

α) δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνα που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων, σε σχέση ιδίως με την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος,

β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας,

γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή,

δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων,

ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης.

Τα μηνύματα ενημέρωσης ή/και προώθησης βασίζονται στις εγγενείς ιδιότητες του οίνου και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τρίτων χωρών τις οποίες στοχεύουν.

Πιο συγκεκριμένα οι επιλέξιμες δαπάνες των σημείων α, β, γ, αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες δράσεων:

α) Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο
β) Διαφήμιση στο διαδίκτυο και άλλα οπτικοαουστικά μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο) – Δημιουργία ιστοσελίδας
γ) Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα, χάρτες)
δ) Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες
ε) Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις, ομαδικά εκθεσιακά περίπτερα που παρουσιάζουν προϊόντα από διάφορα κράτη μέλη
στ) Δημόσιες σχέσεις

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες.

 

Επιστροφή στην κορυφή