Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποια είναι η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων προώθησης – προβολής οίνων σε τρίτες χώρες;

Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο τρία οικονομικά έτη, για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο και σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Το οικονομικό έτος ορίζεται ως φάση και κάθε Πρόγραμμα αποτελείται από μία, δύο ή τρεις φάσεις.

 

Επιστροφή στην κορυφή