Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Πού και πότε υποβάλλονται τα Προγράμματα προώθησης – προβολής οίνων σε τρίτες χώρες;

Τα προγράμματα υποβάλλονται έως 25 Μαΐου κάθε έτους, στη Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου (Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιστροφή στην κορυφή