Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

'Άμεση Ενίσχυση

Η πληρωμή που καταβάλλεται απ' ευθείας στο γεωργό στο πλαίσιο καθεστώτος ή μέτρου εισοδηματικής στήριξης από τα κάτωθι καθεστώτα ενίσχυσης: - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης - Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι - Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων - Καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για τομάτα μεταποίησης - Μέτρο ειδικής στήριξης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών - Μέτρο ειδικής στήριξης σκληρού σίτου - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες - Μέτρο ειδικής στήριξης αιγοπρόβειου κρέατος - Μέτρο ειδικής στήριξης γεωργών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την αποφυγή εγκατάλειψης της γης. - Μέτρο χορήγησης ενίσχυσης ανά εκτάριο για τη διατήρησης ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς, υπό καλές συνθήκες παραγωγής, στα Μικρά Νησιά Αιγαίου.

 

Επιστροφή στην κορυφή