Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Χ / χ

Η αρόσιμη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών) και οι μόνιμοι βοσκότοποι.

Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας

Ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του ήταν να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω διαρθρωτικών παρεμβάσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των διαρθρώσεων εκμετάλλευσης και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων. Αντικαταστάθηκε το 2007 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας .

Ορίζεται η χρήση έκτασης με την έννοια του είδους της καλλιέργειας ή της φυτικής κάλυψης ή η απουσία καλλιέργειας.

Επιστροφή στην κορυφή