Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Λοιπά
Αριθμός: 64329
Έτος: 2016
Μέτρο: Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

doc 64329 1 4 2016 Τροποποιητική απόφαση έναρξης δηλώσεων εφαρμογής Μ 214

Επιστροφή στην κορυφή