Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Οικονομικών, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, για την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.

Οι πίνακες αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων όπου προκηρύσσονται θέσεις.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ

 

 Σχετικά αρχεία :

xlsx ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2022

 

 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

pdf 105 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Έβρου

pdf 105 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Έβρου (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 107 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Ξάνθης

pdf 107 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Ξάνθης (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 108 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Θεσπρωτίας

pdf 110 ΠΕ Γεωπόνοι Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας

pdf 110 ΠΕ Γεωπόνοι Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 113 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Καστοριάς

pdf 113 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Καστοριάς (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 114 ΠΕ Γεωπόνοι Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου

pdf 114 ΠΕ Γεωπόνοι Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 116 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Αιτωλοακαρνανίας

pdf 116 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Αιτωλοακαρνανίας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 119 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Ηλείας

pdf 119 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Ηλείας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 120 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Αργολίδας

pdf 120 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Αργολίδας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 121 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Λακωνίας

pdf 121 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Λακωνίας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 125 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Εύβοιας

pdf 125 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Εύβοιας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 127 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Λέσβου

pdf 127 ΠΕ Γεωπόνοι Νομαρχιακή Μονάδα Λέσβου (Πίνακας Απορριπτέων)

 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

pdf 104 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Πέλλας

pdf 106 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Δράμας

pdf 106 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Δράμας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 109 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Άρτας

pdf 109 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Άρτας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 112 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Φλώρινας

pdf 112 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Φλώρινας (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 117 ΠΕ Κτηνίατροι Νομαρχιακή Μονάδα Αιτωλοακαρνανίας

 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

  pdf 101 ΠΕ Οικονομικοί Κεντρική Υπηρεσία

  pdf 101 ΠΕ Οικονομικοί Κεντρική Υπηρεσία (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 115 ΠΕ Οικονομικοί Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου

pdf 115 ΠΕ Οικονομικοί Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου (Πίνακας Απορριπτέων)

 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ

pdf 102 ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί Κεντρική_Υπηρεσία

pdf 102 ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί Κεντρική Υπηρεσία (Πίνακας Απορριπτέων)

pdf 126 ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί Νομαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου

pdf 126 ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί Νομαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου (Πίνακας Απορριπτέων)

 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

pdf 103 ΤΕ Πληροφορικής Κεντρική Υπηρεσία

pdf 103 ΤΕ Πληροφορικής Κεντρική Υπηρεσία (Πίνακας Απορριπτέων)