ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 40 νέα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 606 στρεμμάτων. 


Αναλυτικά, αναρτήθηκαν 26 νέα αγροτεμάχια έκτασης 296 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 10 νέα αγροτεμάχια έκτασης 48 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και 4 νέα αγροτεμάχια έκτασης 262 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 8/02/2012.

Σημειώνεται ότι στον σύνδεσμο http://it.opekepe.gr/rentparcels/award/index εμφανίζεται για κάθε αγροτεμάχιο για το οποίο ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος, τα στοιχεία του μισθωτή καθώς και τα μόρια που συγκέντρωσε.