Κωδικός Διαγωνισμού: 130
  1. «Συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων»,
  2. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), και Business Continuity Plan (B.C.P.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
  3. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,
  4. Πρόσθετων Υπηρεσιών

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διάθεση Τεύχους Logo

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε το αρχείο.
Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία σας (Νομικό Πρόσωπο) ή το Όνομά σας (Φυσικό Πρόσωπο)
Παρακαλώ συμπληρώστε την διεύθυνσή σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το Φαξ εφόσον υπάρχει
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επάγγελμά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας
Ημ/νία Συμπλήρωσης Φόρμας