pdf Απόφαση παράτασης του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών της υπ' αριθ. πρωτ. 56633/04-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009306490) διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.