Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. pdf (Aριθμός απόφασης 632/ΥΟΔΔ/21-07-2022 ΦΕΚ Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),( pdf Aριθμός απόφασης 2642/294319,ΦΕΚ 975/19.11.2019,Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.) ,( pdf Τροποποίηση 17/4193 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 50/29.01.2020 ),( pdf Αριθμός απόφασης 466/74867,ΦΕΚ 219/22.03.2021 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),( pdf Τροποποίηση 557/87407 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 259/06.04.2021), ( pdf Αριθμός απόφασης 629/96005,ΦΕΚ 1435/09.04.2021, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ),( pdf ΦΕΚ 1029/2.12.2021 - Διορισμός Γενικού Διευθυντή),( pdf ΦΕΚ 147/2.3.2022 Ορισμός Εκπροσώπων των εργαζομένων):

 

Ευάγγελλος Σημανδράκος του Αλεξάνδρου, ΠρόεδροςΓραφείου Προέδρου τηλ : 210 8802757
Πέτρος Τζαβέλλας του Αριστοτέλη, ΑντιπρόεδροςΓραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802780
Κυριάκος Μπαμπασίδης του Αριστείδη, ΑντιπρόεδροςΓραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802740
Αντώνιος Κοροβέσης του Χρήστου, Γενικός ΔιευθυντήςΓραφείου Γενικού Διευθυντή τηλ : 210 8802932

Αναπληρωτής του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται ο Πέτρος Τζαβέλλας του Αριστοτέλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη

Παναγιώτα Κούσουλα του Δημητρίουεκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών
Σοφία Σπεντζάρη του Ιωάννηεκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ιωάννης Γλεντζάκης του Ιωσήφεκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ευθύμιος Σπυρίδης του Παύλουεκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παναγιώτης Καρλατήρας του Γεωργίουεκπρόσωπος των Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναπληρωματικά Μέλη

Χριστίνα Σίφωνα του Γεωργίουεκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών
Δημήτριος Σοφολόγης του Θωμάεκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δημήτριος Μπούζιος του Ιωάννηεκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στέφανος Δελέπογλου του Ανέστηεκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Θάλεια Λεϊνούδη του Γεωργίουεκπρόσωπος των Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ