Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ( pdf Aριθμός απόφασης 2642/294319,ΦΕΚ 975/19.11.2019,Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.) ,( pdf Τροποποίηση 17/4193 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 50/29.01.2020 ),( pdf Αριθμός απόφασης 466/74867,ΦΕΚ 219/22.03.2021 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),( pdf Τροποποίηση 557/87407 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 259/06.04.2021), ( pdf Αριθμός απόφασης 629/96005,ΦΕΚ 1435/09.04.2021, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ),( pdf ΦΕΚ 1029/2.12.2021 - Διορισμός Γενικού Διευθυντή),( pdf ΦΕΚ 147/2.3.2022 Ορισμός Εκπροσώπων των εργαζομένων):

 

Ευάγγελος Σημανδράκος του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος Γραφείου Προέδρου τηλ : 210 8802757
Πέτρος Τζαβέλλας του Αριστοτέλη, Αντιπρόεδρος Γραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802780
Κυριάκος Μπαμπασίδης του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος Γραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802740
Αντώνιος Κοροβέσης του Χρήστου, Γενικός Διευθυντής Γραφείου Γενικού Διευθυντή τηλ : 210 8802932

Αναπληρωτής του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται ο Πέτρος Τζαβέλλας του Αριστοτέλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη

Παναγιώτα Κούσουλα του Δημητρίου εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών
Σοφία Σπεντζάρη του Ιωάννη εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ιωάννης Γλεντζάκης του Ιωσήφ εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ευθύμιος Σπυρίδης του Παύλου εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παναγιώτης Καρλατήρας του Γεωργίου εκπρόσωπος των Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναπληρωματικά Μέλη

Χριστίνα Σίφωνα του Γεωργίου εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών
Δημήτριος Σοφολόγης του Θωμά εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δημήτριος Μπούζιος του Ιωάννη εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στέφανος Δελέπογλου του Ανέστη εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Θάλεια Λεϊνούδη του Γεωργίου εκπρόσωπος των Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ