Οργανόγραμμα ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα οργανογράμματα του Ελληνικού Οργανισμού πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων.

 Οργανόγραμμα Κεντρικής Υπηρεσίας ΟΠΕΚΕΠΕ

  organogramma big

 Οργανόγραμμα Περιφερειακών Διευθύνσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

organogramma pd el