Ενημερωτικό υλικό :

 Παρουσιάσεις :

 Βίντεο για την online Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016:

Εγγραφή και Πρόσβαση στην Online Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016

Λίστα με στοιχεία επικοινωνίας Πιστοποιημένων Φορέων Α' & Β' Βαθμού για το έτος 2016

Εξυπηρέτηση πολιτών :

  • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση για την Online Εφαρμογή Υποβολής ΕΑΕ 2016: 210 8802000
  • Ηλεκτρονική Φόρμα Ερωτημάτων για την Online Εφαρμογή Υποβολής ΕΑΕ 2016: Έντυπο Ερωτημάτων
    Στο πεδίο "Θέμα επικοινωνίας" επιλέγετε "ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 online - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ"