Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 932
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf κατ' εξουσιοδότηση Καν 932 2014 έκτακτα μέτρα για οπορωκηπευτικά