Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 611
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κατ' εξουσιοδότηση 611 2014