ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από 07/09/2022 έως 15/09/2022