Φόρμες Ερωτημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ

 

Φόρμες Ερωτημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

  • Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την υποβολή της ΕΑΕ 2022 από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων θα πρέπει να αναφέρετε την επωνυμία του ΚΥΔ καθώς και το όνομα του υπαλλήλου.
  • Παρακαλούμε το ερώτημά σας να είναι σαφές.

 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

  • Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την υποβολή της ΕΑΕ 2022 από πολίτες, παρακαλούμε το ερώτημά σας να είναι σαφές.

 

3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Για ερωτήματα που αφορούν σε Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας, δάσωση γεωργικών γαιών κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου (αριθ. παρτίδας) του φακέλου πληρωμής της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Για ερωτήματα που αφορούν σε Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης αναφέρετε και τον ΑΦΜ του μεταβιβαστή (θανόντα για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς).

Back to top