opekepe glossary banner

Α / α

Αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενίσχυσης

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που δε χρησιμοποιήθηκε για περίοδο 3 ετών διατίθεται στο εθνικό απόθεμα. Τα αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενίσχυσης δεν επιστρέφουν…

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που δε χρησιμοποιήθηκε για περίοδο 3 ετών διατίθεται στο εθνικό απόθεμα. Τα αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενίσχυσης δεν επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων. Τα δικαιώματα που παρέμειναν αχρησιμοποίητα κάθε χρόνο της πενταετούς περιόδου επιστρέφονται αμέσως στο εθνικό απόθεμα.

 

28 viewsPosted 5 years ago

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό

Ορίζεται κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της απόφασης…

Ορίζεται κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης πράξης δικαιούχων με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

4 viewsPosted 5 years ago

Α.Κ.Ε.

Χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και Ειρηνικού Οι χώρες αυτές διατηρούν προνομιούχες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση…

Χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και Ειρηνικού

Οι χώρες αυτές διατηρούν προνομιούχες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμβάσης Λομέ. Πρόκειται για σχέσεις πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Μετά τη συμφωνία του Κοτονού το 2000, η Ε.Ε. ενίσχυσε τις σχέσεις της με τις χώρες ΑΚΕ μέσα από την ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών μέσων καθώς και την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ως χρηματοδοτικού μέσου.

 

1 viewPosted 5 years ago

Α.Μ.Ε.Α.

Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες Τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που…

Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες

Τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια.

 

1 viewPosted 5 years ago

Ατζέντα 2000: Μεταρρύθμιση των Πολιτικών και Διεύρυνση της ΕΕ

Τον Ιούλιο 1997 δημοσιοποιήθηκε η Ατζέντα 2000. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης με βασικούς στόχους την ενίσχυση των κοινοτικών πολιτικών…

Τον Ιούλιο 1997 δημοσιοποιήθηκε η Ατζέντα 2000. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης με βασικούς στόχους την ενίσχυση των κοινοτικών πολιτικών και τη χάραξη ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2000-2006, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της διεύρυνσης. Αφορούσε τη συνέχιση των γεωργικών μεταρρυθμίσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, τη δημιουργία ενός διαρθρωτικού προενταξιακού μέσου για την αναβάθμιση των υποδομών των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος (ISPA), και ενός γεωργικού προενταξιακού μέσου για την μακροπρόθεσμη προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νέων κρατών μελών (SAPARD) και τέλος την έγκριση δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2000-2006.

 

2 viewsPosted 5 years ago

Αρχή της Επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας ορίζει οτι η Κοινότητα δρα στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα μόνον εάν…

Η αρχή της επικουρικότητας ορίζει οτι η Κοινότητα δρα στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.

 

3 viewsPosted 5 years ago

Αρχή της Αναλογικότητας

Η αρχή της αναλογικότητας διέπει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της είναι να οριοθετήσει τις…

Η αρχή της αναλογικότητας διέπει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της είναι να οριοθετήσει τις δράσεις των οργάνων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα η δράση των κοινοτικών οργάνων δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης πρέπει να αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο στόχο της.

 

3 viewsPosted 5 years ago

Αρόσιμη γη

Ορίζεται ως η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (η οποία ορίζεται…

Ορίζεται ως η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (η οποία ορίζεται βάσει συγκεκριμένων στοιχειωδών απαιτήσεων από τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων περιοχών, όπως το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων) ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό και κινητό κάλυμμα.

 

7 viewsPosted 5 years ago

Α.Φ.Μ.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Ο μοναδικός για κάθε φορολογούμενο αριθμός, απαραίτητος για την απόκτηση εισοδήματος, περιουσιακών στοιχείων και φορολογικής ενημερότητας.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Ο μοναδικός για κάθε φορολογούμενο αριθμός, απαραίτητος για την απόκτηση εισοδήματος, περιουσιακών στοιχείων και φορολογικής ενημερότητας.

3 viewsPosted 5 years ago

Α.Μ.Κ.Α.

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Ο ένας και μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ή εργοδότη, που εντάσσεται…

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο ένας και μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ή εργοδότη, που εντάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων.

 

355 viewsPosted 5 years ago

Απαίτηση

Οι απαιτήσεις που ορίζει η πολλαπλή συμμόρφωση και οφείλει να εφαρμόζει ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις ή είναι δικαιούχος…

Οι απαιτήσεις που ορίζει η πολλαπλή συμμόρφωση και οφείλει να εφαρμόζει ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις ή είναι δικαιούχος μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στους εξής τομείς: - Περιβάλλον - Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων - Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών - Κοινοποίηση των ασθενειών - Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

 

367 viewsPosted 5 years ago

Άξονας Προτεραιότητας

Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι…

Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" (ΠΑΑ) οι άξονες είναι οι εξής: - Άξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα" - Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων" - Άξονας 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" - Άξονας 4: "Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader" - Τεχνική Βοήθεια Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ) οι άξονες είναι οι κάτωθι: - Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου - Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος - Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών - Τεχνική Βοήθεια

 

456 viewsPosted 5 years ago

Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία Η Ανώνυμη εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα,…

Ανώνυμη Εταιρεία

Η Ανώνυμη εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σ' αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους.

 

384 viewsPosted 5 years ago

Α.Π.Ε.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Οι εναλλακτικές μη ορυκτές πηγές για την παραγωγή ενέργειας χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ως τέτοιας μορφής ενέργειας χαρακτηρίζονται…

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι εναλλακτικές μη ορυκτές πηγές για την παραγωγή ενέργειας χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ως τέτοιας μορφής ενέργειας χαρακτηρίζονται η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, η οποία αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, η βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια.

367 viewsPosted 5 years ago

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Είναι η επιστροφή από το δικαιούχο των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένα κατά τους τόκους όπως αυτοί υπολογίζονται για το χρονικό…

Είναι η επιστροφή από το δικαιούχο των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένα κατά τους τόκους όπως αυτοί υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση στον γεωργό της υποχρέωσης επιστροφής των οφειλόμενων ποσών μέχρι την επιστροφή ή την αφαίρεση τους. Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από εκείνο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση ποσών βάσει των εθνικών διατάξεων.

 

491 viewsPosted 5 years ago

Α.Μ.

Αμπελουργικό Μητρώο Μητρώο στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές αμπέλου. Στο μητρώο περιέχονται και πληροφορίες όπως οι παραγόμενες ποικιλίες…

Αμπελουργικό Μητρώο

Μητρώο στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές αμπέλου. Στο μητρώο περιέχονται και πληροφορίες όπως οι παραγόμενες ποικιλίες αναλυτικά μαζί με τις παραγόμενες ποσότητες και με τα παραπροϊόντα παραγωγής.

 

350 viewsPosted 5 years ago

'Άμεση Ενίσχυση

Η πληρωμή που καταβάλλεται απ' ευθείας στο γεωργό στο πλαίσιο καθεστώτος ή μέτρου εισοδηματικής στήριξης από τα κάτωθι καθεστώτα ενίσχυσης:…

Η πληρωμή που καταβάλλεται απ' ευθείας στο γεωργό στο πλαίσιο καθεστώτος ή μέτρου εισοδηματικής στήριξης από τα κάτωθι καθεστώτα ενίσχυσης: - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης - Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι - Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων - Καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για τομάτα μεταποίησης - Μέτρο ειδικής στήριξης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών - Μέτρο ειδικής στήριξης σκληρού σίτου - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες - Μέτρο ειδικής στήριξης αιγοπρόβειου κρέατος - Μέτρο ειδικής στήριξης γεωργών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την αποφυγή εγκατάλειψης της γης. - Μέτρο χορήγησης ενίσχυσης ανά εκτάριο για τη διατήρησης ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς, υπό καλές συνθήκες παραγωγής, στα Μικρά Νησιά Αιγαίου.

 

1545 viewsPosted 5 years ago

Αλιευτικός Κλάδος

Ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, τις διαδικασίες μετατροπής της πρώτης ύλης ή ενός φυσικού προϊόντος…

Ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, τις διαδικασίες μετατροπής της πρώτης ύλης ή ενός φυσικού προϊόντος σε βιοτεχνικό-βιομηχανικό προϊόν (μεταποίησης) και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

326 viewsPosted 5 years ago

Αλιεύς

Αλιεύς θεωρείται όποιος είναι ιδιοκτήτης ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή απασχολείται στην ιχθυοκαλλιέργεια ως…

Αλιεύς θεωρείται όποιος είναι ιδιοκτήτης ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή απασχολείται στην ιχθυοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής ιχθυοτροφείου.

 

359 viewsPosted 5 years ago

Α.Ε.Π.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος που προκύπτει ως το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων…

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος που προκύπτει ως το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κλάδων και δραστηριοτήτων της οικονομίας, το οποίο παράγεται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια ενός έτους, μέσα στην επικράτεια της χώρας, ανεξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών παραγωγής.

 

360 viewsPosted 5 years ago

Back to top