opekepe glossary banner

Φ / φ

Φ.Π.Α. Φ.Ε.Κ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το Παραγωγό Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της…

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το Παραγωγό Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον υπόχρεο στον αντισυμβαλλόμενο. Κάθε βαθμίδα παραγωγής ή συναλλαγής φορολογείται ως προς το επιπλέον τίμημα που εισπράττει ο προμηθευτής, δηλαδή ως προς την αξία που προστίθεται στο αγαθό κατά βαθμίδα της επεξεργασίας του.

Υπολογίζεται μόνο ως προς την αξία η οποία προστίθεται από κάθε επιχείρηση δηλαδή στη διαφορά αξίας παράδοσης των αγαθών και αξίας κτήσης τους. Εκδίδεται από τις 16 Φεβρουαρίου 1933. Αποτελεί το μόνο επίσημο μέσο δημοσιοποίησης των πράξεων των πολιτειακών, διοικητικών και πολιτικών οργάνων καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα. Κάθε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε οκτώ τεύχη όπου τα μεν πρώτα τέσσερα αριθμούνται σε Α',Β',Γ',Δ'. Τα υπόλοιπα τέσσερα από την ειδικότερη ύλη τους διακρίνονται σε:

  • Τεύχος Νομικών Προσώπων
  • Τεύχος Παράρτημα
  • Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ
  • Τεύχος Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
335 viewsPosted 5 years ago

Back to top