Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της Διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θεραπείας χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2019

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Από τις 15/01/2020 έως τις 16/01/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.912.629,62 €
  2. Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του γραφείου της Περιφερειακής Μονάδας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
  3. Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του γραφείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
  4. Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του γραφείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου-Δ.Ελλάδας-Ιονίου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
  5. Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του γραφείου της Περιφερειακής Μονάδας Πελοποννήσου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
  6. Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του γραφείου της Περιφερειακής Μονάδας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
  7. Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του γραφείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
  8. Από τις 13/01/2020 έως τις 14/01/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 298.930,81 €
  9. Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 13 Εξισωτική Αποζημίωση
  10. Από τις 03/01/2020 έως τις 10/01/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.237.355,46 €

Επιστροφή στην κορυφή