Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Φόρμες Ερωτημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ

 

Φόρμες Ερωτημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

  • Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την υποβολή της ΕΑΕ 2022 από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων θα πρέπει να αναφέρετε την επωνυμία του ΚΥΔ καθώς και το όνομα του υπαλλήλου.
  • Παρακαλούμε το ερώτημά σας να είναι σαφές.

 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ (για την υποβολή της ΕΑΕ 2022)

  • Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την υποβολή της ΕΑΕ 2022 από πολίτες, παρακαλούμε το ερώτημά σας να είναι σαφές.

 

3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Για ερωτήματα που αφορούν σε Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας, δάσωση γεωργικών γαιών κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου (αριθ. παρτίδας) του φακέλου πληρωμής της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Για ερωτήματα που αφορούν σε Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης αναφέρετε και τον ΑΦΜ του μεταβιβαστή (θανόντα για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς).

Επιστροφή στην κορυφή