Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Ν.Π.Ι.Δ. και σύμφωνα με τα άρθρα 13-29 του Νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) (Ιδρυτικός Νόμος), όπως αυτός ισχύει είναι:.

  1. Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
  2. Η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως.

Σχετικά αρχεία:

pdf Νόμος 2637/27.8.98 (ΦΕΚ 200/Α/1998) (άρθρα 13-29) (Ιδρυτικός Νόμος)

pdf Νόμος 2732/30.7.99 (ΦΕΚ 154/Α/1999) (άρθρο 4)

pdf Νόμος 2945/8.10.01 (ΦΕΚ 223/Α/2001) (άρθρο 24)

pdf Νόμος 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006) (άρθρο 3)

 

Επιστροφή στην κορυφή