Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας

Η διάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμoού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων είναι:

 

Επιστροφή στην κορυφή