Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Οργανόγραμμα ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα οργανογράμματα του Ελληνικού Οργανισμού πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων.

 Οργανόγραμμα Κεντρικής Υπηρεσίας ΟΠΕΚΕΠΕ

  organogramma big

 Οργανόγραμμα Περιφερειακών Διευθύνσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

organogramma pd el

 

Επιστροφή στην κορυφή