Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (pdfAριθμός απόφασης 2642/294319,ΦΕΚ 975/19.11.2019,Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.) ,(pdfΤροποποίηση 17/4193 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 50/29.01.2020 ),(pdfΑριθμός απόφασης 466/74867,ΦΕΚ 219/22.03.2021 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),(pdfΤροποποίηση 557/87407 της 2642/294319/15.11.2019 υπουργικής απόφασης,ΦΕΚ 259/06.04.2021), (pdfΑριθμός απόφασης 629/96005,ΦΕΚ 1435/09.04.2021, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ):

 

Δημήτριος Μελάς του Σταύρου , ΠρόεδροςΓραφείου Προέδρου τηλ : 210 8802757
Πέτρος Τζαβέλλας του Αριστοτέλη , ΑντιπρόεδροςΓραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802780
Ζήνων Βαλμάς του Δημητρίου , ΑντιπρόεδροςΓραφείου Αντιπροέδρου τηλ : 210 8802740
Απόστολος Λαμπρόπουλος του Σωτηρίου , Γενικός ΔιευθυντήςΓραφείου Γενικού Διευθυντή τηλ : 210 8802932

Αναπληρωτής του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται ο Πέτρος Τζαβέλλας του Αριστοτέλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

Επιστροφή στην κορυφή