Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 

pdfΕιδικό Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας λόγω επιδημίας COVID-19 Σχεδιασμός για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (5η Έκδοση/14.10.2020)

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / ΚΥΑ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ :

 

Επιστροφή στην κορυφή