Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ημερομηνίες Παραλαβής Τευχών Διακηρύξεων από 14/02/2013 έως 22/03/2013 ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνίες Υποβολής Προσφορών από 14/02/2013 έως 28/03/2013

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 28/03/2013 ώρα 12:00

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης. [pdf Περίληψη Προκήρυξης]

Δείτε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για το Υποέργο:[pdf Αποτελέσματα Διαβούλευσης]

Κατεβάστε την Απόφαση της Διενέργειας [Απόφαση Διενέργειας]

Δείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα του Υποέργου :

yppa

Επιστροφή στην κορυφή