Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αρμόδιος για τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας είναι απόλυτα εξοικειωμένος με τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.

Από το 2010 μέχρι σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέπτυξε ένα νέο κλάδο δραστηριότητας που αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που παρέχονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση έργων που υπάγονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και συγκεκριμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ψηφιακής Σύγκλισης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα πλοηγηθείτε μέσω του αντίστοιχου εικονιδίου: 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή