Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κεντρική Υπηρεσία

Δομοκού 5, 10445 Athens, Attica, Ελλάδα

Επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία

 ΥπηρεσίαΚεντρική Υπηρεσία 
 Ταχυδρομική Διεύθυνση Δομοκού 5, 10445
 Τηλέφωνο210 8802000
 Ηλ. Επικοινωνία Φόρμα ερωτημάτων-παραπόνων

 

Κεντρική Υπηρεσία - Οργανικές Μονάδες
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟFAX
Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων210 8802370
210 8802785
210 8823968
Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου210 8802982

210 8217096
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη210 8802000210 8802655
Νομική Υπηρεσία210 8802953210 8811978
Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων210 8802463210 8671111
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου210 8802620210 8802371
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης210 8802842210 8802844
Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων210 8802804210 8833560
Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων210 8802500210 8802372
Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς210 8802383210 8257520
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας210 8802660210 8802448
Διεύθυνση Πληροφορικής210 8802922210 8847258

Επιστροφή στην κορυφή