Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κεντρική Υπηρεσία

Δομοκού 5, 10445 Athens, Attica, Ελλάδα

Επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία

 Υπηρεσία Κεντρική Υπηρεσία 
 Ταχυδρομική Διεύθυνση  Δομοκού 5, 10445
 Τηλέφωνο 210 8802000
 Ηλ. Επικοινωνία  Φόρμα ερωτημάτων-παραπόνων

 

 

Επιστροφή στην κορυφή