Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Από τις αρχές Απριλίου 2013 ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στο ερευνητικό πρόγραμμα «FIspace: Future Internet Business Collaboration Networks in Agri-Food, Transport and Logistics» το οποίο αποτελεί την Φάση ΙΙ της συνένωσης των ερευνητικών έργων SmartAgriFood και Finest και στοχεύει στην επέκταση των αποτελεσμάτων των έργων αυτών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (FI.ICT-2011.1.8 Work Programme).


Περισσότερες πληροφορίες στo επισυναπτόμενo φυλλάδιo: 

ή στο Site του έργου http://www.fispace.eu/Pages/FIspace.aspx

 
                                

Επιστροφή στην κορυφή