Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. [docΑρχείο οδηγιών]

Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση από την Πέμπτη, 30/06/2011.

Η μη θεωρημένη βεβαίωση με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με αίτηση στο οικείο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ). Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, επικυρώνονται από τους προϊστάμενους των ΚΕΠΠΥΕΛ, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών.

Θεσμικό πλαίσιο

 

Δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης πλήθους ΑΦΜ στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Ο ρόλος χρήστη agent απευθύνεται σε χρήστες που επιθυμούν να προβούν στην εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων περισσότερων του ενός ΑΦΜ.

Ο ενδιαφερόμενος είτε ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία για την αίτηση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, σε περίπτωση που εγγράφεται για πρώτη φορά, είτε χρησιμοποιεί το λογαριασμό χρήστη που πιθανά ήδη έχει προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση του στο ρόλο agent.

Στη λίστα των ΑΦΜ για τα οποία ζητείται έγκριση εγγραφής μπορεί να συμπεριληφθεί και ΑΦΜ για τα οποία έχει ήδη δοθεί username και έχει συμπληρωθεί μερικώς το Μητρώο. Ο «αρχικός» χρήστης / κάτοχος του ΑΦΜ θα συνεχίσει να έχει δυνατότητα πρόσβασης/διαχείρισης.

Μετά την υποβολή του αιτήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το πλήθος των ΑΦΜ για τα οποία έχει λάβει έγκριση εγγραφής από το διαχειριστή του συστήματος, με την ένδειξη ναι/όχι για κάθε ΑΦΜ χωριστά. Δεν θα δίνεται έγκριση εγγραφής στην περίπτωση που ζητηθεί ΑΦΜ το οποίο έχει ήδη αιτηθεί και εγκριθεί από το διαχειριστή του συστήματος για άλλον χρήστη agent.

Δεν υπάρχει περιορισμός (min / max) στον αριθμό των ΑΦΜ που αιτείται για την έγκριση της διαχείρισης.

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέων αιτημάτων (στη λίστα των ΑΦΜ ) προς έγκριση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα από το ίδιο μενού.

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες [Αρχείο οδηγιών]

 

Υποστήριξη

Για καλύτερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση προβλήματος παρακαλώ καλέστε στα ακόλουθα τηλέφωνα:

  1. Για θέματα που αφορούν τεχνικά προβλήματα - προβλήματα πρόσβασης καλέστε στο: 210-2125299 (πατήστε 2 συνεχόμενες φορές το πλήκτρο 1),  πηρεσία Υποστήριξης του ΥΠΑΑΤ (ώρες λειτουργίας 09.00πμ - 17.00μμ).
  2. Για ερωτήματα σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας καλέστε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο (Τηλεφωνικό Κέντρο) ή στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 210-8802000
  3. Για ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του ρόλου agent καλέστε στο 210-8802514: κα. Κονοβέση Κων/να

Επιστροφή στην κορυφή