Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe aitimata

Ερωτήματα - παράπονα δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων

  • Για ερωτήματα που αφορούν σε Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας, δάσωση γεωργικών γαιών κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου (αριθ. παρτίδας) του φακέλου πληρωμής της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Για ερωτήματα που αφορούν σε Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης αναφέρετε και τον ΑΦΜ του μεταβιβαστή (θανόντα για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς).

Τα πεδία που έχουν (*) είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν

Επιστροφή στην κορυφή