Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Από σήμερα 27.10.2014 έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή καταχώρησης Οnline Καταχώρισης Δήλωσης Εφαρμογής των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων του Μέτρου 214 Δράσης 2.3Β (Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων)». Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω της διεύθυνσης: https://sugar.dikaiomata.gr/sugar/. Διευκρινίζεται ότι η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ ΩΑΑ046ΨΧΞΧ-ΜΟΛ).

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας-ΔΑΟΚ) όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατάθεσης. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν ξεχάσει το συνθηματικό τους για την εφαρμογή, θα πρέπει να απευθυνθούν στα αντίστοιχα Περιφερειακά Γραφεία ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης στη ΔΑΟΚ Ορεστιάδας, οι οποίοι θα απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Ορεστιάδας.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή σε περίπτωση που θα εμφανιστεί εκπρόσωπός τους θα πρέπει να έχει την ταυτότητά του και εξουσιοδότηση από το δικαιούχο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας θα συμπληρώσουν ένα έντυπο με το οποίο θα ζητούν να τους δοθεί το όνομα χρήστη και ένα νέο συνθηματικό. Επίσης, στο έντυπο αυτό θα πρέπει να δηλώσουν ένα έγκυρο email επικοινωνίας. Από την υπηρεσία θα λάβουν εκτυπωμένα το όνομα χρήστη, το email και ένα προσωρινό συνθηματικό. Κατά την πρώτη χρήση του προσωρινού συνθηματικού, θα υποχρεώνεται ο χρήστης (δικαιούχος) να το τροποποιήσει, πριν από την είσοδό του στο σύστημα.

Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να μεταβείτε στην εφαρμογή.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης για την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής και τη σχετική εγκύκλιο.

Επιστροφή στην κορυφή