Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε αυτήν την σελίδα παρουσιάζονται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής). Δείτε περισσότερα...

 

Επιστροφή στην κορυφή