Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Από τις αρχές Μαΐου, το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχουν ενεργά στο ερευνητικό έργο “SmartAgriFood”. Πρόκειται για ένα από τα οκτώ έργα που χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EU FP7 και τα οποία αποτελούν μέρος του συνολικότερου έργου Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το μελλοντικό Διαδίκτυο (“Future Internet Public Private Partnership” programme). 

Το «SmartAgriFood» εστιάζει, μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε εφαρμογές που σχετίζονται με α) την έξυπνη γεωργία, μέσω της χρήσης αισθητήρων β) την έξυπνη οργάνωση και καταγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας και γ) την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. αγοραστές, τελικοί καταναλωτές) σε θέματα που αφορούν τα προϊόντα που καταναλώνουν, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια.

Αναλυτικότερα, για τα μέλη της διατροφικής αλυσίδας, από τους παραγωγούς μέχρι εκείνους που επεξεργάζονται τρόφιμα ή/και τα μεταπουλούν, το έργο υπόσχεται να συμβάλει στο σχεδιασμό των κατάλληλων εργαλείων, η χρήση των οποίων θα οδηγεί στη λήψη των σωστών αποφάσεων που θα μειώνουν το κόστος, και στην αύξηση της πρόσβασης των εμπλεκομένων μερών σε στοιχεία και δεδομένα που θα κάνουν πιο αποδοτικό το έργο τους.

Για τους απλούς πολίτες, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνουν και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον μέσω της περιορισμένης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων αλλά και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο του «SmartAgriFood», ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναζητήσει περιπτώσεις γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας που ήδη χρησιμοποιούν, ή που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στην παραγωγή τους, αυτοματοποιημένα συστήματα και εν συνεχεία θα καταγράψει, θα αναλύσει και τέλος θα αξιολογήσει τις ανάγκες τους.

Όσον αφορά το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α., θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αναπτύξει ένα πιλοτικό σύστημα «έξυπνης γεωργίας», το οποίο θα αναβαθμίζει ουσιαστικά τη λειτουργία των υπαρχόντων μηχανισμών, εστιάζοντας στον έξυπνο διαμοιρασμό και την επεξεργασία της πληροφορίας που ήδη παράγεται και θα τους συνδέει με συστήματα διαχείρισης της διατροφικής αλυσίδας και ενημέρωσης καταναλωτών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Δρ. Νάνσυ Αλωνιστιότη
Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α.
Τηλ: 210 7275216
Email: nancy[AT]di.uoa.gr

Δρ. Γιώργος Κορμέντζας
Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
Τηλ: 210 8802932
Email: georgios.kormentzas [AT] opekepe.gr

Πληροφορίες σχετικά με το έργο για το μελλοντικό Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στους εξής δικτυακούς τόπους:

http://www.fi-ppp.eu/
http://www.fi-ppp.eu/projects/smartagrifood/

Επιστροφή στην κορυφή