Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων και φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και αγροτουρισμού»» προϋπολογισμού 988.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων της Τηλεπισκόπησης/Φωτοερμηνείας και τη χρήση αυτής σε θέματα που αφορούν την καταγραφή, αναφορά, αποτίμηση και ανάλυση φυσικών καταστροφών, τη χρήση ορθών πρακτικών γεωργίας ακριβείας, την ανάπτυξη εργαλείων ειδικών χωροθετήσεων, την ανάπτυξη εργαλείων χαρτογράφησης.

Το έργο θα βασίζεται σε σύγχρονα δεδομένα τηλεπισκόπησης προσανατολισμένα ώστε να υποστηρίζουν εφαρμογές γεωργίας και επιπλέον δυνατότητα εξαγωγής πολλαπλών χαρτών γεωργίας ακριβείας κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου αλλά και έκτακτης και άμεσης αποτύπωσης περιοχών πληγεισών από φυσικές καταστροφές.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 02-05-2012. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/

Επιστροφή στην κορυφή