Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε εφαρμογή του Ν4042/13.02.2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) Άρθρο 49, τοπογραφικά αποσπάσματα δηλώσεων Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, παρέχονται είτε από τα Περιφερειακά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε από τις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ) Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

 

Επιστροφή στην κορυφή