Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)», στα πλαίσια της ομότιτλης Εγκεκριμένης Πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με Κωδικό ΟΠΣ 302037. 

Η διάρκεια του έργου είναι 6 μήνες και ο προϋπολογισμός του 1.567.073,17 € (χωρίς ΦΠΑ), 1.927.500,00 € (με ΦΠΑ 23%).
Το συγκεκριμένο υποέργο έχει άμεση σχέση με τα όλα τα υποέργα της πράξης καθώς περιλαμβάνει την προμήθεια όλης της πλατφόρμας υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη και λειτουργία του συνόλου αυτών.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία υποδομής Νέφους του νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το οποίο θα παρέχει υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων υποδομών υλικού και λογισμικού.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες. Το σχέδιο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ( www.opekepe.gr ), όπου και δίνονται οδηγίες συμμετοχής στην εν λόγω ανοιχτή διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων.

Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης το υποέργο θα προκηρυχθεί άμεσα.

Επιστροφή στην κορυφή