Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας την 10η Δεκεμβρίου 2013,υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας,μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του αντίστοιχου Κροατικού Οργανισμού Πληρωμών P.A.A.F.R.D.Σκοπός της Συμφωνίας είναι η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών, με το σκεπτικό ότι οι δύο χώρες εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και προβλήματα.

Ειδικότερα προβλέπεται συνεργασία σε τεχνικά,οργανωτικά,νομικά,διαδικαστικά και διοικητικά θέματα,που αφορούν στην διαχείριση προγραμμάτων για την αλιεία,τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη.Με αυτήν την Συμφωνία πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα και των δύο Οργανισμών,προς όφελος των Ελλήνων και Κροατών παραγωγών.Την συμφωνία υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αλέξανδρος Οφίδης και ο Γενικός Διευθυντής του PAAFRD κ. Ante Pezo.

 

Εκ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

jpg jpg

Επιστροφή στην κορυφή