Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 24-25 Νοεμβρίου το 21ο Mars Conference που συνδιοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG JRC) μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η ανασκόπηση του πρώτου έτους μετά την εφαρμογή των κανονισμών της Νέας ΚΑΠ από τα Κράτη -Μέλη.
Στo συνέδριο συμμετείχαν εκτός από στελέχη του Οργανισμού, υψηλόβαθμα στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου (JRC) και της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονες από τους Οργανισμούς Πληρωμών των Κρατών –Μελών και υποψήφιων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και στελέχη τεχνικών εταιριών που ασχολούνται με τη λήψη και τη φωτο ερμηνεία δορυφορικών εικόνων.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ο κ. Pierre Bascou, Προϊστάμενος της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους και στις προκλήσεις για την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα μέτρα απλοποίησης της Νέας ΚΑΠ, που αποτελεί το στόχο και την νέα πρόκληση για την νέα προγραμματική περίοδο.

Τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκπροσώπησε και έκανε παρουσίαση ο κ. Χαράλαμπος Παναγόπουλος, προϊστάμενος του τμήματος Πολλαπλής Συμμόρφωσης της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων, σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν από το πρώτο έτος εφαρμογής του πρασινίσματος στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε άλλες δύο θεματικές ενότητες σχετικές με την παροχή και τη χρήση των δορυφορικών εικόνων και την εφαρμογή του ΟΣΔΕ με χρήση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

jpg jpg

Επιστροφή στην κορυφή