Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προχώρησε στην απονομή πιστοποίησης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Σ.Δ.Α.Π.) του, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στα γραφεία του Οργανισμού. Την απονομή του πιστοποιητικού έκαναν εκ μέρους της TÜV AUSTRIA HELLAS ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Καλλιάς, και κα. Ηρώ Χατζοπούλου, Lead Auditor/Corporate Governance Manager. Εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε το πιστοποιητικό παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Καπρέλης.

Κατά την απονομή της πιστοποίησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καλλιάς σημείωσε ότι «Η απόφαση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε να είναι από τους πρώτους δημόσιους οργανισμούς που θα πιστοποιηθεί με βάση διεθνή πρότυπα αποδεικνύει την πορεία εκσυγχρονισμού του. Στέλνει παράλληλα και μήνυμα αισιοδοξίας για τις ποιοτικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Δημόσιο Τομέα. Στην TÜV AUSTRIA HELLAS είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη συνεργασία καθώς διαχρονικά πιστεύουμε ότι η ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθεια για πραγματική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Αντίστοιχα, από την πλευρά του Οργανισμού, ο αρμόδιος για την ασφάλεια πληροφοριών Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Αποστολάκης ανέφερε ότι «η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κανονιστικές απαιτήσεις, αποφάσισε έγκαιρα για τις ενέργειες που έπρεπε να υλοποιηθούν, ώστε να προσαρμοστεί το ΣΔΑΠ του Οργανισμού στο πρότυπο ISO 27001:2013. Μετά από άοκνες και συντονισμένες ενέργειες φτάσαμε στην σημερινή απονομή του πιστοποιητικού. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό και ιδίως στα στελέχη της Δ/νσης Πληροφορικής, στο Τμήμα Προμηθειών και στην Ομάδα που συντόνισε και συνεχίζει να συντονίζει τις διαδικασίες για την ασφάλεια των πληροφοριών. Σαν Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύουμε ότι, ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού και η διασφάλιση της αξιοπιστίας του, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση της αποστολής του στην χώρα μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Σ.Δ.Α.Π.) έχει ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα. Καλύπτει τις διαδικασίες διαχείρισης ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων αλλά και τις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ενώ επιβάλλει την τήρηση συγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού. Παράλληλα, στην πορεία του ελέγχου για την πιστοποίηση δόθηκε η ευκαιρία αναγνώρισης σημείων βελτίωσης των διαδικασιών, αλλά και διαφάνηκε η καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν η Διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού για τη συμμόρφωση και τη λειτουργία με βάση τους κανόνες και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, με απώτερο στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

jpg jpg

Επιστροφή στην κορυφή