Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Μετά την υποβληθείσα τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαφοροποιείται το ύψος ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1 καθώς και η έννοια του ¨επιλέξιμου βοσκοτόπου¨ για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε επεξεργασία με τα νέα δεδομένα τόσο ως προς τους όρους επιλεξιμότητας σε επίπεδο αιτήσεων στήριξης (ένταξης) καθώς και ως προς το ποσό ένταξης στο Μέτρου 13 - Εξισωτική Αποζημίωση. 

Για τον λόγο αυτό αναρτάται πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων και η υποβολή ενστάσεων ξεκινά άμεσα και θα ολοκληρωθεί μέχρι 07.12.2016 στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στους Πιστοποιημένους Φορείς υποβολής αιτήσεων.

Επιστροφή στην κορυφή